Pokernieuws

Pokerlistings voor u speciaal!

 

Geschiedenis

 

Het eeuwboek van Moeder Meense 'Die Excellente Kronicke van de Mannen van Belang' is nu ook online raadpleegbaar via de volgende link:

Die Excellente Kronicke

De Menense Gilde werd in november 1902 opgericht om de mannelijke studenten uit Menen en Wervik te verenigen. Opzoekingen naar aanleiding van het eeuwfeest brachten evenwel vage sporen van een vroegere Meense vereniging van hogeschoolstudenten aan het licht. Zo zou het kunnen dat de voorgeschiedenis van de club zelfs teruggaat tot 1882. Het clubjaar 1902-1903 wordt evenwel beschouwd als het officiële stichtingsjaar en Paul Barbe was de oprichter en tevens de eerste praeses.

De clubkleuren zijn wit-rood-wit met rood als hoofdkleur. De linkerhelft van het schild toont het wapenschild van de stad Menen terwijl de rechterhelft ingevuld wordt met de clubkleuren en de zirkel.

Een merkwaardigheid is dat in 1913 de Oostendse Gilde uit de Menense Gilde ontstaan is en tot in de jaren zestig is de traditie blijven bestaan dat de praeses van de Meense ook lid was van de Oostendse en vice versa. Na de Eerste Wereldoorlog werd de benaming veranderd in Meense Club, een gevolg van de Vlaams-radicaliserende transformatie die vele clubs in die tijd ondergaan hebben. De club heeft het geluk dat de verslagboeken vanaf 1929 intact overgeleverd zijn, zij het dan wel dat sommige periodes grotendeels blank gebleven zijn. Tot op heden is het een traditie dat na elke activiteit een verslag wordt ingeschreven of ingeplakt met bijhorende illustraties of foto’s.

Typisch voor de Meense Club waren de stenen bierpotten met het schild van de stad Menen. Enkel commilitones genoten het voorrecht zo'n bierpot te bezitten. Hedentendage zijn het vooral de rode jasjes met schild die de commilitones in het straatbeeld doen opvallen.

De club kende een wisselend succes met pieken van 29 leden in 1911-1912, 33 leden in 1935-1936 en 75 leden in 1960-1961. Het absolute dieptepunt was het clubjaar 1991-1992 met welgeteld 7 leden. De Meense Club was heel creatief om geld in het bakje te krijgen : als één van de eersten werd in 1936 een Galabal ingericht en in 1953 een Thé-Dansant.

In de jaren zestig en zeventig waren de jaarlijkse busreizen naar Scherpenheuvel of Alken en het Leuvense ommeland jaarlijkse hoogtepunten. Een absolute topper waren de zogenaamde Echo-reportages, waarbij clubleden zich uitgaven voor een cameraploeg van de BRT. Dat de zogezegde opnames veelal resulteerden in gratis eten en drinken op kosten van de in beeld gebrachte duivenmelkersvereniging of witlofboer was louter toeval. Een hedendaagse activiteit is de jaarlijkse ereledencantus: een traditie die in 1972 gestart is. Elke derde donderdag van oktober komt een bus met ereleden naar Leuven. Zo herbeleven de anciens voor één avond nog eens hun jeugd, de kersverse feuten maken kennis met komische speeches en scherpe interventies, voor sommige commilitones betekent deze cantus helaas ook hun zwanezang en meestal is het voor de kersverse praeses en zijn nieuw bestuur de eerste grote activiteit, waardoor deze cantus tot een memorabele gebeurtenis uitgroeit.

In de 21ste eeuw is Moeder Meense nog steeds springlevend, ook al omdat de basisfilosofie er één is van leute maken met elkaar en niet ten koste van elkaar. De hoop dat de club nog even stand zal houden is een licht understatement aangezien de commilitones steevast meerdere dagen van de week samen komen in het clubcafé Den Delper in de Parijsstraat.